Flygvärdinna

Välkommen till Flygvärdinna.nu

Här hittar du information som besvarar frågor om hur det är att arbeta som flygvärdinna, vilken utbildning en flygvärdinna behöver, vilken lön flygvärdinna har och annan information.

Arbeta som flygvärdinna

Arbetet som flygvärdinna, flygvärd eller kabinpersonal är i första hand ett serviceyrke. Det är flygvärdinnans roll att se till att passagerarna ombord på planet har det bra samt att servera dem mat och dryck under resans gång. Flygvärdinnor och flygvärdar ansvarar också till viss del för säkerheten ombord. Kabinpersonalen måste kunna hantera, leda och evakuera passagerarna vid en eventuell nödlandning.

Kabinpersonalen får i förväg veta om det finns någon passagerare som har behov av extra hjälp under flygningen, exempelvis en handikappad person eller ett barn som färdas på egen hand. Då alla passagerare har gått ombord är det flygvärdinnans ansvar att se till att alla hittar rätt platser och att handbagaget placeras på rätt sätt. Alla flygningar är schemalagda och det är viktigt att man inte bli försenad. När planet väl är i luften kan flygvärdinnor och flygvärdar servera mat och dryck samt agera försäljare av tullfria produkter. För en flygvärdinna är arbetstiderna omväxlande. Flygningar pågår dygnet runt oavsett vilken dag det är, så du måste vara beredd på obekväma arbetstider och långa arbetspass.

Egenskaper hos flygvärdinnor

Att vara serviceinriktad, lyhörd samt stresstålig är tre viktiga egenskaper som en flygvärdinna bör inneha. Varje dag är det ett stort antal passagerare som ska flygas till olika destinationer och kräver bra service. Som kabinpersonal arbetar man också nära andra personer som är verksamma i samma besättning och på olika flygplatser. Du kan arbeta med internationella och nationella flygningar. Att inte bli stressad i krävande situationer med besvärliga passagerare eller i nödsituationer är oerhört viktigt. Även om olyckor är sällsynta ska du kunna inta en ledarroll om planet tvingas nödlanda, eller om någon passagerare blir sjuk eller gör sig illa ombord.

Arbetet ombord är fysiskt krävande och sker ständigt under en viss tidspress. Arbetsmiljön är trång och hälsorisker i form av torr
luft, strålning och sjuka passagerare är ständigt aktuell.

Utbildning och lön

Alla flygbolag har sin egen grundutbildning rörande sin kabinpersonal.
Lägsta utbildningskrav är genomförd gymnasieutbildning och att du fyllt 21 år. Har du arbetserfarenhet från något annat serviceyrke som restaurang- eller hotellbranschen kan detta vara meriterande, likaså sjukvårdsutbildning. Arbetet är krävande både mentalt och fysiskt. Att alltid vara på alerten och redo att hugga i där det behövs kräver god fysik och ett starkt psyke. Du måste även vara simkunnig, tala engelska, ha fullgod syn och hörsel och vara minst 165 centimeter lång.

Lönen skiljer sig åt mellan olika flygbolag men en flygvärdinnas medellön är cirka 25 000 kronor i månaden.